"Nöjd häst, nöjd ryttare."

Köpvilkor

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) inklusive moms, är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

PRODUKTER

Alla produkter som säljs i butiken kan användas i Sverige och ska följa svensk lagstiftning. Priser anges inklusive moms. För att se fraktpriset gå till kassan eller kontrollera fraktkostnaden i sidhuvudet.

Alla produkter levereras med svensk manual om produktens art kräver detta. Om manual ingår på annat språk än svenska anges detta på produktnivå.

TILLÄMPLIGHET

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, som även innefattar skydd för AIVA NORDICA.

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, http://www.kov.se/.

BESTÄLLNING

I det fall beställaren är under 18 år, måste målsmans tillstånd inhämtas innan köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att AIVA NORDICA lider ekonomisk skada, polisanmäls. Säljföretaget friskriver sig från tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i AIVA NORDICA sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

KORTBETALNING

Moms ingår i alla priser, men fraktkostnad tillkommer i förekommande fall. 

Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. Ingen extra avgift utgår för kortbetalning.

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad från förfallodagen. AIVA NORDICA reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Säljföretaget att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalt belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

 

KAMPANJ MED KLARNA

För närvarande finns ingen kampanj med Klarna förutom vanlig delbetalning och fakturabetalning.

Allmänna villkor hittar du här.

VILLKOR FÖR DELBETALNING
MED KLARNA KONTO

Betalsättet för dig som själv vill välja hur mycket du vill betala varje månad. Men Klarna konto är mer än så. Förutom att du alltid får hem dina varor innan du betalar, samlar du alla dina köp på ett konto. Det betyder en enda faktura, oavsett antalet köp.

  • Få alltid varan innan du betalar.
  • Betala från 50 kr/mån eller 1/24 av totalbeloppet.
  • Du behöver aldrig lämna ut kortuppgifter.
  • Alla dina köp samlas på ett konto och på en faktura.
  • Handla nu - betala i slutet av nästkommande månad.
  • En aviavgift om 29 kr, oavsett antalet köp.
  • Du kan när som helst betala hela beloppet på en gång.

0 kr i uppläggningsavgift. För Klarna konto gäller årsränta på 19,5%, effektiv ränta från 26,99% vid köp om 10 000 kr. (Psst! Du vet väl att räntan är avdragsgill.)

FAKTURAORDER KLARNA

När du lagt din order, granskas den och om allting stämmer, skickas din faktura med email. Så fort vi har erhållit betalningen, tillverkas dina beställda produkter. Du bör då normalt få dem inom 2-4 veckor.

Betalningsvillkor 14 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 50 kr, samt dröjsmålsränta med 8% + referensränta. Genom att beställa mot faktura godkänner du att Klarna AB sänder dig information och marknadsföring avseende tjänsten ”fakturera mig!”

FRAKTPRISER

För att se fraktpriset för en produkt lägger du den i kundvagnen och går till kassan. Frakten är beroende av vikt och typ av produkt du beställer. Vi skickar din leverans med Posten.

LEVERANS OCH AVBESTÄLLNING

Beställningar mottagna före kl. 12.00 måndag till torsdag, kommer att behandlas samma dag. Beställningar mottagna på fredagar, lördagar och söndagar kommer att behandlas senast påföljande måndag.

I fall där kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att avbeställning sker i enlighet med AIVA NORDICA köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning av produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Säljföretaget antigen per e-post eller fax.

ÄGANDESRÄTTFÖRBEHÅLL

Alla varor förblir AIVA NORDICA egendom tills dess full betalning erlagts.

ANSVAR FÖR FEL

AIVA NORDICA ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. AIVA NORDICA bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex, men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

KUNDENS RÄTTIGHETER VID FÖRSENING

I de fall AIVA NORDICA ej kan leverera vara inom angiven leveranstid har kunden rätt att häva sin beställning.

REKLAMATIONSVILLKOR OCH ÅNGERRÄTT

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta AIVA NORDICA reklamationsavdelning på telefon 070-231 34 31, via e-post iva_andersson@hotmail.com eller via www.aiva-nordica.se.  Uppge order-id samt orsak till reklamationen.

Defekta produkter som returernas till AIVA NORDICA bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller Konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:- plus moms och frakt tur och retur, samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar Returnummer, återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. AIVA NORDICA förbehåller sig rätten att ersätta en defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

AIVA NORDICA står alltid för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods.

ÅNGERRÄTT

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt Distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Du har rätt att öppna förpackningen och kontrollera att varan fungerar förutsatt att varans art förutsätter detta. Varan får dock ej vara använd förutom detta.

Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta AIVA NORDICA, förslagsvis via e-post på iva_andersson@hotmail.com. Returfrakten bekostas av konsumenten.

OBS! För produkter som är specialtillverkade till en viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt. Varor som faller under kategorin livsmedel är även dessa undantagna ångerrätten.

Om en vara är transportskadad skall AIVA NORDICA kontaktas inom skälig tid för information om ersättning.

ÅTERBETALNING AV ORDERSUMMA

Vid ångerrätt eller reklamation där kund ej begär ny vara, ska AIVA NORDICA återbetala ordersumman eller makulera fakturan inom 30 dagar från det datum den returnerade varan mottagits.

GARANTI

Alla garantier på produkter lämnas av våra leverantörer och tillverkare. Självklart följer vi Konsumentköplagen och reklamationer inom 6 månader från inköpsdatum behandlas enligt denna. I vissa fall lämnar tillverkarna utökad garanti men detta varierar mellan de olika produkterna och anges på produktnivå. Har du problem med din vara, kontakta oss. Vi gör vårt bästa att hjälpa dig trots att det gått mer än 6 månader från inköpsdatum. Alla eventuella garantier gäller i Sverige.

OUTLÖST FÖRSÄNDELSE

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur AIVA NORDICA, debiteras en avgift om 250:- plus moms för att täcka AIVA NORDICA kostnader för transport och administration.

TRANSPORTSKADAT GODS

Om en vara från AIVA NORDICA skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis, Posten 020-23 22 21) dock senast inom 7 dagar.

FORCE MAJEURE

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför AIVA NORDICA kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att AIVA NORDICA befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

AIVA NORDICA sprider aldrig dina personuppgifter till tredje part, men kan använda dem för att skicka reklam angående vår egen butik eller någon av de butiker som ingår i vårt företag. Du som kund har dock alltid rätt att avböja dig sådana utskick och borttagning ur vår databas om du så önskar.

TVIST

Vid eventuell tvist är vår policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

ÖVRIGT

AIVA NORDICA förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har AIVA NORDICA rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. AIVA NORDICA skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt

Kontakt

 

aivanordica@gmail.com

+46 702 31 34 31

må - fre 10:00-16:00

 

Västrum Frälsegården

590 93 Gunnebo

Följ oss

facebookinstagram

Copyright © www.aiva-nordica.se by Shop5.cz

© www.aiva-nordica.se

Vi använder cookies   Mer information